Vergoedingen

Tot 1 januari 2022 was het mogelijk je investering in coaching als scholingskosten van je inkomstenbelasting af te trekken. Die regeling bestaat niet meer, net als zijn opvolger NL Leert Door (beëindigd per eind mei 2022) en het STAP-budget (beëindigd per eind 2023). Gelukkig zijn er wel nog een aantal andere mogelijkheden.

Particulieren (in loondienst)

Via je werkgever

(Bijna) iedere werkgever heeft budget beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. Soms is dat overkoepelend geregeld (in de CAO) en soms door jouw werkgever zelf. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken. Heb je vanuit je werkgever een individuele keuzebudget? Dan kan je dat besteden aan je coachingstraject. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei. Wist je dat bedrijven subsidies kunnen ontvangen die zij kunnen inzetten voor de ontwikkeling van hun werknemers? Een voorbeeld is de SLIM-regeling voor mkb, landbouw- horeca- en recreatiesector. 

Wil jij je werkgever vragen om mee te betalen? In deze blog geef ik je tips over hoe je het gesprek kunt aangaan.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Coachsessies passen in dat kader vaak ook in een re-integratie- of heroriënteringstraject. Overleg hierover met je arbo-arts. 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee werkgever en werknemer het dienstverband (met wederzijds goedvinden) kunnen beëindigen. Dit is vaak aan de orde bij een reorganisatie of gedwongen ontslag. Daarom is een vaststellingsovereenkomst vaak onderhandelbaar. Een coachtraject of begeleiding naar ander werk maakt hier vaak onderdeel van uit en kan je dus meenemen in je onderhandeling.

  

Ondernemers

In bepaalde gevallen is coaching voor ondernemers aftrekbaar van inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. De kosten moeten worden gemaakt in het belang van de onderneming en betrekking hebben op het uitbreiden van bestaande kennis. Twijfel je? Laat je dan adviseren door een belastingadviseur of accountant. Let op: voor ondernemers geldt het zakelijke tarief.