Vergoedingen

Tot 1 januari 2022 was het mogelijk je investering in coaching als scholingskosten van je inkomstenbelasting af te trekken. Die regeling bestaat niet meer, net als zijn opvolger NL Leert Door (beëindigd per eind mei 2022). Gelukkig zijn er wel nog een aantal andere mogelijkheden.

Via je werkgever

(Bijna) iedere werkgever heeft budget beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. Soms is dat overkoepelend geregeld en soms individueel (persoonlijk ontwikkelbudget). Als werknemer kun je hier aanspraak op maken en dit besteden aan je coachingstraject. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei. Wist je dat bedrijven subsidies kunnen ontvangen die zij kunnen inzetten voor de ontwikkeling van hun werknemers? Bijvoorbeeld is de SLIM-regeling voor mkb, landbouw- horeca- en recreatiesector. 

Wil jij je werkgever vragen om mee te betalen? In deze blog geef ik je tips over hoe je het gesprek kunt aangaan.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Coachsessies passen in dat kader vaak ook in een re-integratietraject. Overleg hierover met je arbo-arts. 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee werkgever en werknemer het dienstverband (met wederzijds goedvinden) kunnen beëindigen. Dit is vaak aan de orde bij een reorganisatie of gedwongen ontslag. Daarom is een vaststellingsovereenkomst vaak onderhandelbaar. Een coachtraject of begeleiding naar ander werk maakt hier regelmatig onderdeel van uit en kan je dus meenemen in je onderhandeling.

STAP-budget

In plaats van NL Leert Door is er tot eind 2023 STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) beschikbaar; een subsidie voor het volgen van een opleiding, cursus of training. Helaas valt coaching niet onder deze regeling, waardoor deze kosten niet vergoed worden.  

 

Ondernemers

In sommige gevallen is coaching voor ondernemers aftrekbaar van inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. De kosten moeten worden gemaakt in het belang van de onderneming en betrekking hebben op het uitbreiden van bestaande kennis. Twijfel je? Laat je dan adviseren door een belastingadviseur of accountant.